Tin tức - Sự kiệnXây dựng Hội

Phong trào nông dân

Dạy nghề và hỗ trợ nông dân

Gương điển hình

Người nông dân đầu tiên đưa giống tiêu Srilanka về trồng trên đất Quảng Trị.

Người nông dân đầu tiên đưa giống tiêu Srilanka về trồng trên đất Quảng Trị.

Anh Cáp Xuân Hà, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, nông dân sản xuất giỏi cấp trung ương, mạnh dạn đầu tư trên 1tỷ đồng, đưa 800 gốc tiêu Srilanka từ Campuchia về trồng trên đất Quảng Trị. Xem tiếp

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Hội Nông dân huyện Hải Lăng

Kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Hội Nông dân huyện Hải Lăng

Xác định rõ nội dung, tầm quan trọng và ý nghĩa của Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hoạt động Hội và phong trào nông ... Xem tiếp

Chương trình phối hợp

Thông tin thị trường

Liên kết trong sản xuất cây hồ tiêu ở Vĩnh Linh

Liên kết trong sản xuất cây hồ tiêu ở Vĩnh Linh

Vụ tiêu này nhiều nông dân trồng tiêu trên địa bàn huyện Vĩnh Linh rất phấn khởi vì họ là những người đầu tiên thành lập nên Hợp tác xã (HTX) sản xuất kinh doanh hồ tiêu Vĩnh Linh. Đến ... Xem tiếp

Khoa học - Kỹ thuật

Sâu cuốn lá nhỏ hại lúa hè thu

Sâu cuốn lá nhỏ hại lúa hè thu

Sâu cuốn lá nhỏ hại lúa chủ yếu có 3 loài Cnaphalocrocis medinalis, Marasmia exigua và M.patnalis. Sâu có thể phá hại suốt ngày đêm, nên tốc độ gây hại rất nhanh. Để phòng trừ sâu cuốn lá ... Xem tiếpThống kê truy cập

1476876
Copyright 2017 by ICTQT.VN