Chủ trương, chính sách

Bồi thường, hỗ trợ, khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển; Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 1. Bồi thường, hỗ trợ, khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển.


Ngày cập nhật: 06/07/2017 4:16:41 CH

1. Bồi thường, hỗ trợ, khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. 

Quyết định số 12-QĐ/TTg ngày 06/01/2017 phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”.

Theo đó, Quyết định quy định cụ thể về chính sách đảm bảo an sinh xã hội, cụ thể bảo đảm sức khỏe người dân và an toàn thực phẩm, chính sách hỗ trợ giáo dục và đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Về chính sách khôi phục sản xuất, Quyết định quy định cụ thể hỗ trợ lãi suất cho khoản vay mới để khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề ưu tiên từ nghề khai thác hải sản tầng đáy trong vùng biển từ 20 hải lý trở vào bờ sang nghề khai thác hải sản tầng nổi với mức vay tối đa 100 triệu đồng, lãi suất 1%/năm, thời gian vay vốn: Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, thời hạn hỗ trợ lãi suất: 24 tháng tính từ thời điểm phát sinh dư nợ. Chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá để chuyển từ khai thác hải sản vùng biển gần bờ ra vùng biển xa bờ, cụ thể ngư dân được vay vốn tại các Ngân hàng thương mại Nhà nước để đóng mới tàu cá vỏ gỗ, vỏ composite có tổng công suất máy chính từ 90CV đến 400CV phục vụ khai thác hải sản, làm dịch vụ hậu cần khai thác hải sản. Đóng tàu vỏ composite chủ tàu được vay 90% tổng giá trị đầu tư đóng mới, trường hợp đóng tàu vỏ gỗ chủ tàu được vay 70% tổng giá trị đầu tư đóng mới, lãi suất 1%/năm; thời gian cho vay từ nay đến 31/12/2018; thời gian hỗ trợ lãi suất 11 năm đối với trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ và 16 năm đối với trường hợp đóng mới tàu vỏ composite. Năm đầu tiên kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên, chủ tàu được miễn lãi và chưa phải trả nợ gốc. Ngoài ra, chủ tàu cũng được nhà nước hỗ trợ 100% chi phí đào tạo về sử dụng, vận hành tàu cá, kỹ thuật khai thác, bảo quản sản phẩm trên tàu cá; hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá và thuyền viên trên tàu.

2. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Nghị định 02/2017/NĐ-CP, ngày 9/1/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, có hiệu lực từ 25/2/2017.

Theo đó, hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối (sau đây gọi là hộ sản xuất) bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh sẽ được hỗ trợ để khôi phục sản xuất, cụ thể hỗ trợ 2 triệu đồng/ha với diện tích lúa thuần bị thiệt hại trên 70%; trường hợp thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 1 triệu đồng/ha. Với diện tích mạ lúa thuần bị thiệt hại trên 70%; diện tích lúa lai bị thiệt hại trên 70% và diện tích mạ lúa lai bị thiệt hại trên 70%, mức hỗ trợ lần lượt là 20 triệu đồng/ha; 3 triệu đồng/ha và 30 triệu đồng/ha.

Đối với sản xuất lâm nghiệp và nuôi thủy, hải sản, hỗ trợ 4 triệu đồng/ha với diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp, vườn giống, rừng giống bị thiệt hại trên 70%; mức hỗ trợ với diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm bị thiệt hại trên 70% là 40 triệu đồng/ha; hỗ trợ từ 4,1 - 6 triệu đồng/ha diện tích nuôi tôm quảng canh (nuôi tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm kết hợp) bị thiệt hại trên 70%...

3. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực từ 01/02/2017.

Theo quy định này, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sẽ bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau: Cảnh cáo; phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức.

Một số hành vi sẽ bị phạt nặng như: Vứt, thải, bỏ đầu mẫu thuốc là không đúng nơi quy định vị phạt 500.000 – 1.000.000 đồng; vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện không đúng quy định vị phạt 1.000.000 – 3.000.000 đồng; vứt, thải, bỏ rác sinh hoạt không đúng nơi quy định bị phạt 3.000.000 – 5.000.000 đồng; vứt thải rác sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố, vào hệ thống thoát nước thải bị phạt 5.000.000 – 7.000.000 đồng./.

Ban Tuyên giáo tổng hợp

 

Lần xem: 411  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. (10/10/2018)
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. (10/10/2018)
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (10/10/2018)
Nghị quyết số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của BCH Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về công tác dân số trong tình hình mới (15/12/2017)
Nghị quyết số 20 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của BCH Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới (15/12/2017)
Nghị quyết số 19 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của BCH Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (15/12/2017)
Nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của BCH Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (6/11/2017)
Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (6/7/2017)
Bồi thường, hỗ trợ, khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển; Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 1. Bồi thường, hỗ trợ, khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. (6/7/2017)
Một số chính sách mới: Miễn thuế đất nông nghiệp đến năm 2020, Thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước, Hỗ trợ đào tạo sơ cấp cho nhiều đối tượng lao động, Hỗ trợ đầu tư phát triển thủy sản (6/7/2017)

Thống kê truy cập

1039808Copyright 2020 by ICTQT.VN