Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2013-2018

Ngày 08/6/2018, Ban Chấp hành (BCH) Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018; bổ sung quy hoạch BCH Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023, lấy ý kiến nhân sự Đề án BCH, Ban Thường vụ (BTV), Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.


Quang cảnh hội nghị

Đến dự hội nghị có đồng chí Võ Trường Sơn – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Lê Vĩnh Huệ - Phó phòng Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân 09 huyện, thị, thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội đã tổ chức được 300 buổi tuyên truyền, giáo dục chính trị cho trên 52.000 lượt hội viên và 10 lớp tuyên truyền pháp luật cho 610 người. Tập huấn giám sát, phản biện xã hội cho 150 cán bộ Hội cấp huyện, xã; có 141/141 cơ sở Hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 và 5/9 huyện, thị xã, thành Hội đã Đại hội thành công; phát triển mới 50 hội viên; tổ chức 04 lớp bồi dưỡng cho 200 đồng chí là chi Hội trưởng, chi Hội phó. Hỗ trợ nông dân qua các nguồn vốn: Quỹ HTND là 17.966.558 triệu đồng với 945 lượt hộ vay, Ngân hàng CSXH là 750.216 triệu đồng, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT dư nợ 520.905 triệu đồng, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 82.631 triệu đồng cho 2.281 hộ vay; xây dựng 19 mô hình phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Có 21.803 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp. Các cấp Hội đã xây dựng 54 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường tại các chi Hội. Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nông dân được quan tâm và thực hiện tốt.


Đồng chí Võ Trường Sơn – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Thông qua đề án xây dựng BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023; lấy phiếu bổ sung quy hoạch nhân sự BCH tỉnh Hội, giới thiệu nhân sự BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Đề án xây dựng Đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Về số lượng ủy viên BCH, BTV khóa XI giảm 04 đồng chí so với nhiệm kỳ trước, đảm bảo cho hướng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017; theo đề án BCH Hội Nông dân tỉnh khóa XI là 31 đồng chí, đề án BTV là 07 đồng chí, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh là 01 đồng chí và 02 đồng chí Phó Chủ tịch; đề án Đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII là 11 đại biểu.


Đồng chí Lê Phúc Thiện – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Trường Sơn – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Lê Phúc Thiện – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo 4 huyện Hội còn lại hoàn thành Đại hội trong quý II/2018; công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa XI đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn về độ tuổi, về trình độ chuyên môn, về trình độ lý luận chính trị theo quy định. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từ cơ sở đến tỉnh./.

Trần Thúy