Hội Nông dân huyện Đakrông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 29/6/2018, Hội Nông dân huyện Đakrông tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đán – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ; đồng chí Hồ Văn Dừn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMT, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy của 14 xã, thị trấn cùng 121 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 hội viên nông dân trong toàn huyện đã về dự.


Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

Hoạt động của các cấp Hội đã đạt được kết quả phấn khởi, góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu, đa dạng cây trồng, vật nuôi; kết cấu hạ tầng ở nông thôn được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, hộ khá, hộ giàu ngày càng tăng lên, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân từng bước được cải thiện, các cấp Hội có bước trưởng thành về nhiều mặt, ngày càng được khẳng định vai trò, vị thế và làm trung tâm nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 1.427 hội viên mới, đưa tổng số hội viên hiện nay toàn huyện có 6.091 hội viên. Các phong trào hoạt động của Hội đã từng bước đi vào chiều sâu. Đáng chú ý là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đến nay có 1 hộ sản xuất giỏi cấp Trung ương, 33 hộ sản xuất giỏi cấp tỉnh, 124 hộ sản xuất giỏi cấp huyện. Cùng với đó, Hội đã tổ chức hoạt động hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất; vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể...


Đồng chí Nguyễn Đán – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại Đại hội

Với chủ đề “ Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân huyện Đakrông tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện thực hiện có hiệu quả ba phong trào trọng tâm của Hội; đẩy mạnh hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên nông dân; thu hút đông đảo nông dân vào tổ chức Hội để làm trung tâm và nồng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.


BCH Hội ND huyện Đakrông khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu BCH Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ mới gồm 20/21 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Lượng được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023./.

                                       Hồ Sỹ Phùng