Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân tại xã Vĩnh Sơn

Thực hiện Quyết đnh số 4262 - QĐ/HNDTW, ngày 16/3/2018 của Ban Thường vụ TW Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng mô hình chỉ đạo Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội.


Quang cảnh lớp tập tuyên truyền phổ biến pháp luật tại xã Vĩnh Sơn

Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với UBND và Hội Nông dân xã Vĩnh Sơn tổ chức 8 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 480 cán bộ, hội viên nông dân trong toàn xã.

Thông qua các lớp tập huấn các học viên đã được các giảng viên giới thiệu các nội dung liên quan thiết thực đến quyền lợi của người dân như Luật khiếu nại, tố cáo và các điểm mới trong Luật khiếu nại, tố cáo; Luật đất đai; Luật hôn nhân và gia đình; Quy chế dân chủ chủ ở cơ sở... nên các học viên đã tham gia nghiêm túc và tuân thủ đúng quy định của các lớp tập huấn. Đồng thời, đây cũng là dịp để  cán bộ, hội viên nông dân nắm vững các kiến thức cơ  bản về pháp luật  và phát huy vai trò làm chủ của mình trong giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh./.

Tin và ảnh: Hồng Nhạn