Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 18 khóa X (mở rộng)

Sáng ngày 17/8/2018, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành tỉnh Hội lần thứ 18 (mở rộng) khóa X, nhiệm kỳ 2013- 2018. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Hội, các đồng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Triệu Phong, Hướng Hóa, ĐaKrông đã về dự Hội nghị. Các đồng chí Thường trực Hội Nông dân tỉnh điều hành Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị

        Đồng chí Lê Phúc Thiện –TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thông báo Kết luận kết quả làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nội dung chương trình, đề án nhân sự BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018- 2023; báo cáo chính trị của BCH khóa X trình Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018- 2023; đề án đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018- 2023 tổ chức trong 2 ngày từ 28- 29/8/2018. Số lượng BCH tỉnh Hội nhiệm kỳ 2018- 2023 là 33 đồng chí, tại Đại hội bầu 31 đồng chí, khuyết 02 đồng chí sẽ bầu bổ sung khi đủ điều kiện; BTV gồm 9 đồng chí, bầu 8 đồng chí, khuyết 01 đồng chí; Thường trực gồm 3 đồng chí, Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch. Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội; sắp xếp vị trí ngồi của các đại biểu khách mời, các đoàn của đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

        Hội nghị đã thảo luận về các nội dung mà chủ trì Hội nghị đã đưa ra và thống nhất với chương trình mà Ban Thường vụ tỉnh Hội đã xây dựng. Các huyện, thị, thành Hội sẽ tổ chức họp đoàn và quán triệt tinh thần thực hiện, góp phần tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018- 2023 được thành công tốt đẹp./.  

 

Nguyên Hạnh