Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị qua các kỳ Đại hội

Tháng 11 năm 1930, trong phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Tỉnh ủy Quảng Trị tại Tân Tường (Cam Lộ), Tỉnh ủy đề ra chủ trương xây dựng các tổ chức quần chúng: Công Hội đỏ, Nông Hội đỏ… Tổ chức Hội Nông dân Quảng Trị chính thức được thành lập. Từ ngày thành lập đến nay, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đã trải qua 10 kỳ Đại hội:

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân cứu quốc tỉnh Quảng Trị lần thứ I, tổ chức  vào tháng 5/1946 tại Hội trường Tòa án tỉnh. Đại hội đã bầu đồng chí Lê Hành giữ chức Bí thư.

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân cứu quốc tỉnh lần thứ II diễn ra vào tháng 6/1950 tại nhà ông Hào (một gia đình phú nông) ở Đá Đứng (Triệu Thượng), trong thời gian 03 ngày, với sự tham gia của 150 đại biểu. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành  gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tào (Nguyễn Khởi), Tỉnh ủy viên được bầu làm Bí thư và đồng chí Lê Đình Quế làm Phó Bí thư.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới của công tác Hội và phong trào nông dân, tháng 01/1973 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng trị đã cử đồng chí Hồ Bình làm Bí thư, đồng chí Lê Lư làm Phó Bí thư, đồng chí Phan Thị Lan làm Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân Giải phóng tỉnh.

Tháng 10/1973, đồng chí Nguyễn Minh Kỳ được Tỉnh ủy phân công về làm Bí thư Hội Nông dân Giải phóng. Đầu năm 1974, BTV Tỉnh ủy đã có quyết định thành lập BCH Hội Nông dân Giải phóng gồm 11 đồng chí do đồng chí Phan Chung (Tỉnh ủy viên) làm Bí thư.  

- Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Bình Trị Thiên lần thứ I được tổ chức từ ngày 27 - 30/3/1978 tại Hội trường Trường Đại học Sư phạm Huế, với sự tham dự của 303 đại biểu. Đại hội đã bầu 37 đồng chí UV BCH, đồng chí Lê Sáu được bầu làm Chủ tịch, các đồng chí: Lê Lư, Lê Viết Phong, Lê Trúy làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Bình Trị Thiên lần thứ II diễn ra từ ngày 15 - 17/7/1984 tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Bình Trị Thiên, với sự tham dự của 243 đại biểu. Đại hội đã bầu 15 đồng chí UV BCH, đồng chí Lê Sáu tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch; các đồng chí: Lê Trúy, Lê Viết Phong, Võ Văn Liến làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân tập thể Bình Trị Thiên lần thứ III diễn ra từ ngày 25 - 27/7/1987 tại Hội trường Trường Đại học Tổng hợp Huế, với sự tham gia của 216 đại biểu. Đại hội đã bầu 33 đồng chí UV BCH, đồng chí Lê Sáu tiếp tục được bầu làm Chủ tịch;  các đồng chí: Nguyễn Đức Khanh, Nguyễn Viết Giai, Lê Ngọc Viếng làm Phó Chủ tịch.

Ngày 01/7/1989 tỉnh Quảng Trị chính thức hoạt động với đơn vị hành chính mới. Ngày 15/7/1989 Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập tổ chức Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị. Ngày 29/7/1989 Ban Thường vụ TW Hội NDVN quyết định công nhận BCH lâm thời Hội NDVN tỉnh Quảng Trị gồm 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Khanh làm Phó Chủ tịch.  

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân VN tỉnh Quảng Trị lần thứ VI, nhiệm kỳ 1992-1997, tổ chức từ ngày 23-25/8/1992 tại Hội trường Tỉnh ủy. Đại hội đã bầu BCH gồm 22 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn  giữ chức Chủ tịch, các đồng chí: Nguyễn Quang Dõng, Phùng Xuân Qúy làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 1998-2003 diễn ra từ ngày 24-26/6/1998 tại Hội trường UBND tỉnh. Đại hội đã bầu BCH gồm 31 đồng chí, đồng chí Lê Quang Lanh giữ chức Chủ tịch, các đồng chí: Nguyễn Quang Dõng, Đàm Thị Minh làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2003-2008 diễn ra từ ngày 23-25/6/2003 tại Hội trường Tỉnh ủy. Đại hội bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành;  đồng chí Bùi Quang Sinh giữ chức Chủ tịch, các đồng chí Đàm Thị Minh, Lê Phúc Thiện làm Phó Chủ tịch. Tháng 3 năm 2006, đồng chí Bùi Quang Sinh được Tỉnh ủy điều động công tác mới, BCH bầu đồng chí Đàm Thị Minh giữ chức Chủ tịch, đồng chí Mai Phụng giữ chức Phó Chủ tịch.

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2008-2013 diễn ra từ ngày 21-23/7/2008 tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy (Khách sạn Đông Trường Sơn cũ). Đại hội đã bầu BCH gồm 29 đồng chí, đồng chí Lê Phúc Thiện được bầu giữ chức Chủ tịch, đồng chí Mai Phụng giữ chức Phó Chủ tịch, tháng 10/2009 BCH bầu đồng chí Nguyễn Đán giữ chức Phó Chủ tịch.

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2013-2018 diễn ra từ ngày 12-14/3/2013 tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy (Khách sạn Đông Trường Sơn cũ). Đại hội đã thống nhất số lượng BCH 35 đồng chí, tại Đại hội bầu 34 đồng chí, đồng chí Lê Phúc Thiện tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch; các đồng chí: Nguyễn Đán, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Thị Hường làm Phó Chủ tịch.

Trải qua 10 kỳ Đại hội, trong mỗi giai đoạn nhiệm vụ chính trị của Hội Nông dân tỉnh tuy có khác nhau, nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương Hội ND Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh qua các nhiệm kỳ đã đoàn kết, thống nhất, vượt khó khăn, thách thức, xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 năm 2018. Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, phát huy vai trò nồng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp./.    

                                                                        Trần Quang Chiến