Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Kế hoạch của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và của Tỉnh ủy Quảng Trị về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện trong hệ thống Hội. Qua 3 năm thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Hội triển khai bằng các việc làm cụ thể, thiết thực nên có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên nông dân.


Đồng chí Nguyễn Thị Hường – Phó CT Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sau khi có Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch làm theo của cá nhân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị với nội dung cụ thể hàng năm như: Năm 2016: “ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”( Chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa); Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân”; Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các các phong trào thi đua của Hội, các cuộc vận động và các chương trình công tác cụ thể. Tổ chức ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị với Ban Thường vụ tỉnh Hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời chỉ đạo cán bộ Hội các cấp xây dựng kế hoạch hành động của từng cá nhân về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Về tu dưỡng đạo đức, lối sống và xây dựng phong cách theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đăng ký  việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm. Chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt chi, tổ Hội, các loại hình Câu lạc bộ của nông dân. Tuyên truyền các gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Bản tin nông dân và Trang thông tin điện tử của tỉnh Hội. Duy trì tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tháng; Quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình tốt, phát hiện các điển hình, kịp thời tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Hội: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; Tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; Xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên trong chương trình công tác, phối hợp thống nhất hành động hàng năm của các cấp Hội, gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp. Chỉ đạo mỗi cơ sở Hội chọn ít nhất một nội dung cụ thể, thiết thực để vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ.

Trong thời gian qua, các cấp Hội đã tổ chức được 1.752 buổi tuyên truyền về Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 205.327 lượt cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân, từ đó mỗi cán bộ, hội viên nông dân thấy được trách nhiệm của mình, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt hoạt động Hội và phong trào nông dân, nhiệm vụ chính trị ở các địa phương.

Bằng những việc làm cụ thể, Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố đã đề ra các chủ đề, chủ điểm thực hiện hàng năm, chỉ đạo cơ sở Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện như: Tích cực dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất theo hướng hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm. Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho hội viên nông dân; tổ chức đào tạo nghề phù hơp với điều kiện của các địa phương, giúp nông dân mở rộng quy mô phát triển sản xuất, tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích. Từ đó đã xuất hiện các tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo Bác như: Câu lạc bộ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với 30 thành viên tham gia của Chi Hội Tân Hiệp, xã Tân Liên đi vào hoạt động nề nếp và phát huy được hiệu quả ở địa phương; anh Lê Văn Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Tú (Vĩnh Linh) vừa “giỏi việc Hội” vừa “đảm việc nhà”, đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương, được các cấp, các ngành tặng nhiều Bằng khen; Hội Nông dân xã Vĩnh Tú nơi anh làm chủ tịch cũng được công nhận dơn vị vững mạnh nhiều năm liền. Tháng 6/2018, anh vinh dự là tấm gương tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị tham dự lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc  tại Hà Nội; anh Đặng Quang Hữu, chi Hội Trưởng chi Hội nông dân Khe Van, xã Hướng Hiệp vừa là hộ sản xuất giỏi cấp Trung ương; anh Cáp Quốc Hà hội viên nông dân chi Hội Mỹ Chánh, xã Hải Chánh cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tường Chính phủ;… Ngoài ra, các cấp Hội đã tổ chức quyên góp, xây dựng quỹ “ Mái ấm nông dân” để xây dựng 7 nhà tình nghĩa cho hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ hộ hội viên nông dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất giỏi giúp đỡ các hộ nghèo, tạo công ăn việc làm cho lao động ở các địa phương, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, ổn định cuộc sống. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành phong trào thi đua, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh, góp phần duy trì truyền thống cần cù, lao động sản xuất, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái của người dân Quảng Trị nói riêng và người Việt Nam nói chung. Góp phần khích lệ cán bộ, hội viên nông dân quyết tâm vượt khó, vươn lên trong hoạt động Hội và phong trào nông dân cũng như trong cuộc sống; không ngừng xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân ngày càng vững mạnh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tập trung, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05, các chuyên đề hàng năm đặc biệt là chuyên đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” … gắn với thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW (khóa XII) về  tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, đẩy mạnh thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết 34 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt nam. Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, mỗi cán bộ, hội viên nông dân cần tự giác, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, thực sự là nền tảng vững chắc trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở các cấp. Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình tập thể và cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động các đợt thi đua, thực hiện tốt việc sơ, tổng kết; phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, động viên khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể nói tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân, nhất là trong lúc toàn Đảng, toàn dân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW khóa XII về  tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ./.

Nguyễn Thị Hạnh