Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023; vừa qua tại hội trường UBMT huyện Gio Linh, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức Báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 cho các đồng chí UV BCH Hội Nông dân huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và UVTV Hội Nông dân của 21 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Trần Văn Toàn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã triển khai các nội dung về kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng trị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023, bàn một số giải pháp thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra, trên cơ sở đó chỉ đạo Hội Nông dân xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội.  

Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong toàn huyện đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng trị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Văn Thanh