Hội Nông dân huyện Cam Lộ phối hợp hỗ trợ vốn cho hội viên nghèo chăn nuôi bò sinh sản

 

          Ngày 22/01/2019, Hội Nông dân huyện Cam Lộ phối hợp với Tổ chức Chia sẻ Dân sự toàn cầu (GCS) trao vốn cho hội viên nông dân nghèo và khuyết tật của 3 đơn vị (Cam An, Cam Chính và thị trấn Cam Lộ). Đến tham dự, về phía huyện Cam Lộ có các đồng chí: Đào Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Lê Văn Thanh, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trần Vũ Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Nguyễn Xuân Hoài, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện. Về phía chương trình Dự án có đồng chí Cho Ho Hyun - Giám đốc điều hành Tổ chức chứng khoán Hàn Quốc cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Tổ chức Chia sẽ Dân sự toàn cầu. 

Toàn cảnh buổi Lễ bàn giao vốn giữa Tổ chức Chia sẻ Dân sự toàn cầu (GCS) với Hội Nông dân huyện Cam Lộ

 

Dự án chăn nuôi bò tại huyện Cam Lộ được tài trợ bởi Quỹ Hạnh phúc (KRX), Tổ chức Chia sẻ Dân sự toàn cầu (GCS) giao cho Hội Nông huyện tổ chức thực hiện hỗ trợ vốn vay cho 45 hộ hội viên nông dân nghèo, người khuyết tật tại xã Cam An, Cam Chính và thị trấn Cam Lộ được vay vốn để đầu tư vào hoạt động chăn nuôi bò sinh sản với tổng số tiền 810 triệu đồng. Trong đó, mỗi hộ được vay 18 triệu đồng, trong thời gian 36 tháng, với lãi suất 2,4%/năm. Số lãi suất này chủ yếu để phục vụ cho công tác quản lý vốn. Bên cạnh đó dự án còn tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT về chăn nuôi và cách phòng trừ dịch bệnh cho bò.
Ban Giám đốc Tổ chức Chia sẻ Dân sự toàn cầu (GCS) trao vốn cho Hội Nông dân huyện Cam Lộ (đơn vị phối hợp thực hiện)


Việc hỗ trợ cho các hộ hội viên nông dân nghèo, khuyết tật vay vốn với lãi suất thấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các hộ phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, nhằm xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế của địa phương và chương trình nông thôn mới năm 2019./.

 

 

 

Hiền Lương, Hội ND huyện Cam Lộ