Đakrông tập huấn chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho nông dân

 

 

       Ngày 27/3/2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện phối hợp với BHXH và Bưu điện huyện Đakrông tập huấn chính sách BHXH cho nông dân. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng kinh doanh Bưu điện tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Giám đốc BHXH huyện; Nguyễn Quang, Giám đốc Bưu điện huyện; các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, UBND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ND cùng 43 cán bộ, hội viên nông dân 04 xã (Mò Ó, Triệu Nguyên, Ba Lòng, Hải Phúc).
Quang cảnh buổi tập huấn chính sách Bảo hiểm xã hội tại Đakrông


       Thông qua buổi tập huấn, giúp cho hội viên nông dân nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp, thu hút sự tham gia tích cực của người dân, người lao động và người sử dụng lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động đối với việc tự bảo đảm an sinh cho bản thân. Phát triển đối tượng tham gia BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp trong hệ thống Hội Nông dân các cấp, hướng tới bao phủ toàn dân và hệ thống Hội các cấp theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đặc biệt là giúp Hội Nông dân các xã, thị trấn phát huy vai trò, trách nhiệm của mình và tính chủ động, sáng tạo trong việc vận động cán bộ, hội viên nông dân và người lao động tham gia thực hiện các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp. Làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện và tham mưu với các cấp lãnh đạo, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về chính sách, pháp luật về BHXH.

       Buổi tập huấn đã giành thời gian thảo luận, trao đổi giúp nông dân nắm rõ hơn các chính sách về BHXH. Tại đây có 20 hội viên nông dân tham gia đóng BHXH tự nguyện và được BHXH huyện cấp sổ ngay./.

Tuyết Lượng