Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ Hợp tác xã năm 2019

Thực hiện việc triển khai các hoạt động hỗ trợ kinh tế hợp tác, hợp tác xã của tỉnh Quảng Trị theo Quyết định việc phân bổ vốn năm 2019 từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 09 của Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, khóa V (nhiệm kỳ 2016-2020) về tổ chức Hội chợ Xúc tiến thương mại HTX năm 2019. Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thành công chuyến tham gia Hội chợ, xúc tiến thương mại cho HTX tại thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4/2019.

Gian hàng của các HTX tại Hội chợ

Với hơn 40 sản phẩm, hàng nông sản của 06 HTX tham gia trong hội chợ lần này được trang trí, trưng bày, giới thiệu tại 4 gian hàng của hội chợ; trong đó có nhiều sản phẩm hàng hóa mang tính truyền thống, đặc trưng của tỉnh như gạo sạch hữu cơ và các sản phẩm dầu mè, dầu lạc, bơ lạc, đậu đen xanh lòng; các sản phẩm tinh bột nghệ, bột sắn dây… của HTX gạo sạch Triệu Phong, HTX thành công (Vĩnh Trung, Vĩnh Linh). Các sản phẩm tiêu, đậu xanh tằm của HTX hồ tiêu Vĩnh Linh, HTX Vĩnh Giang. Rượu Kim long, ném của HTX Kim Long (Hải Lăng). Nhiều sản phẩm là dược liệu tắm, spa, các loại tinh dầu, xà phòng từ sả, bưởi, bồ kết… của HTX dược liệu Trường Sơn (Cam Lộ). Đặc biệt, có sự tham gia của một doanh nghiệp tư nhân, chuyên chế biến các sản phẩm từ cà phê Khe sanh, Hướng hóa THTCXHTCvới thương hiệu “Hải cà phê” (Công ty cà phê Đại Lộc).

Nhìn chung, hơn 40 sản phẩm của HTX đáp ứng được quy cách, mẫu mã, tiêu chuẩn và chất lượng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của Ban tổ chức Hội chợ đề ra đó là, sản phẩm phải có bao bì, đóng góp, có thương hiệu, nhãn hiệu để được đưa vào hội chợ. Trong thời gian diễn ra hội chợ, các gian hàng của HTX vinh dự được ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng bộ kế hoạch- đầu tư, Phó trưởng ban chỉ đạo thường trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX trung ương đến tham quan; Bộ trưởng hỏi đến từ loại sản phẩm và công nghệ áp dụng từ sản xuất, chế biến và đóng gói và nhìn chung, bộ trưởng đánh giá cao về sự chuẩn bị, cách bố trí, trưng bày và hàng nông sản với bao bì, mẫu mã đẹp…

Có thể nói, hội chợ xúc tiến thương mại năm 2019 được tổ chức lần này với quy mô hơn 400 gian hàng của HTX, đại diện cho hơn 2 vạn HTX của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và hơn 40 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong đó, vai trò của Liên minh HTX Việt Nam là cùng với các bộ, ban, ngành cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường, hỗ trợ cho các tổ hợp tác, HTX tổ chức các hình thức giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước phù hợp với trình độ hiện tại về phát triển kinh tế của loại hình kinh tế hợp tác, HTX. Đặc biệt, hội chợ là dịp để các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông trong và ngoài nước hiểu rõ tình hình phát triển HTX về số lượng, quy mô ngày càng cao về sản xuất; là loại hình sản xuất phổ biến trong khu vực nông thôn… nhằm chi tiết hóa chương trình OCOP, mỗi làng mỗi sản phẩm; đóng góp phát triển kinh tế bền vững, ổn định nông sản, thị trường, hướng đến xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; từng bước hội nhập quốc tế gắn với việc phát triển chuổi giá trị.

Hội chợ kỳ này là hoạt động cụ thể nhằm triển khai thực hiện Chương trình OCOP (mỗi xã mỗi sản phẩm) trong khu vực kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; đây cũng là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện. Trong đó, nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng. Hội chợ, xúc tiến thương mại còn là hoạt động nhằm trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của HTX; kết nối cung cầu hàng hóa, sản phẩm; đàm phán, ký kết các giao dịch và các hoạt động xúc tiến thương mại giữa HTX với người tiêu dùng, giữa HTX với các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước. Đồng thời, Hội chợ còn là nơi phản ánh thực trạng, thu thập thông tin để đánh giá mức độ phát triển của lĩnh vực kinh tế hợp tác; làm cơ sở cho các cơ quan trung ương và địa phương hoạch định các chính sách ưu đãi, phù hợp về xúc tiến thương mại xho kinh tế hợp tác, hợp tác xã..

Tóm lại, theo đánh giá từ Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị, hiện nay, HTX có nhu cầu rất lớn về xúc tiến thương mại, tiếp cận và mỡ rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ vật tư truyền thống, kết nối xúc tiến thương mại giữa các hộ thành viên trong HTX, giữa HTX với và và giữa HTX với các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu trong và ngoài nước ./.

Bài và ảnh: Nguyễn Chiến