Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ

*

Số: 21 –TB/ HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quảng Trị , ngày 03 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO     

Kết luận của đồng chí  Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp  Ban Thường vụ tháng 5 năm 2019     

 

        Ngày 31/5/2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2019 và công tác chuẩn bị Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018- 2023 lần thứ 5. Tham dự có 7/8 UVBTV tỉnh Hội (vắng 01 Đ/c Phan Văn Pháp, UVTV tỉnh Hội, phó Giám đốc Ngân hàng CS-XH tỉnh, có lý do).

        Sau khi quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các đồng chí dự họp, đồng chí Trần Văn Bến, UVBCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, chủ trì cuộc họp kết luận :

       1. Nội dung Quy chế, Đề án về Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

       * Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018- 2023

       - Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy Ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh khóa XI. nhiệm kỳ 2018 - 2023.

       - Dự thảo Đề án về Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

     (BTV Hội ND tỉnh thống nhất 02 bản dự thảo nói trên và gửi  lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí UVBCH tỉnh Hội)

      - Cơ cấu nhân sự ủy Ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018- 2023

       - Về số lượng: 07 đồng chí, cơ cấu như sau:

       + Cơ quan Hội Nông dân tỉnh: 05 đồng chí (01 đồng chí làm Chủ nhiệm, 02 đồng chí làm các Phó Chủ nhiệm, 02 đồng chí làm UVBKT);

       +  Hội ND các huyện, thị, thành phố: 02 đồng chí làm UVBKT

       - Về giới thiệu nhân sự, cụ thể như sau:

        + Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh làm Chủ nhiệm;

        + Đồng chí Võ Hữu Lắm, UVBCH, phó Trưởng Ban xây dựng Hội làm phó Chủ nhiệm;

       + Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, UVBCH, CV Ban xây dựng Hội làm phó Chủ nhiệm chuyên trách;

       + Đồng chí Nguyễn Cường, phó CT Hội ND huyện Triệu phong, Uỷ viên;

       + Đồng chí Hoàng Thị Lương, UVTV Hội ND huyện Cam Lộ, Uỷ viên;

       + Đồng chí Võ Thị Hồng Nhạn, CV Ban xây dựng Hội, Uỷ viên;

       + Đồng chí Đặng Gia Khánh, CV Trung tâm DN& HTND tỉnh, Uỷ viên;

 

     (Về công tác nhân sự uỷ Ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018- 2023  tiến hành từng bước theo  quy trình của  Đề án về  Uy Ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp để thực hiện).

      * Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2018- 2023 căn cứ theo Đề án, Quy đinh của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và của Hội Nông dân tỉnh để thực hiện.

   2. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các chương trình khác  do Hội Nông dân cấp tỉnh tổ chức.

     - Thời gian:  03 ngày, từ ngày 18 - 20/6/2019;

     - Địa điểm:  +  Cụm 1 ( huyện Hải Lăng, Triệu phong và T/x Quảng Trị);

                          +  Cụm 2 ( huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ và TP Đông Hà);

                         +   Cụm 3 (huyện Hướng  Hóa và huyện ĐaKrông);

    - Về thành phần, tài liệu học tập, báo cáo viên và các nội dung khác…. căn cứ Kế hoạch số: 33- KH/HNDT, ngày13 5/2019 của BTV Hội Nông dân tỉnh để thực hiện. 

      3. Các cấp Hội nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nông dân

       Phối hợp với các cấp, các ngành, Đơn vị căn cứ chức năng; tình hình hoạt động Hội và phong trào nông dân ở cơ sở; việc khai thác, sử dụng Trang thông tin điện tử, Bản tin nông dân của Hội; viết tin, bài về gương  điển hình, mô hình hay trong hoạt động Hội và phong trào nông dân Quảng Trị đăng trên  trang Web, Bản tin của tỉnh Hội và của Trung ương và các Báo, Đài  trên địa bàn tỉnh, Khu vực.

   4. Các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị (ngày 01/7/1989 – 01/7/2019).

    - Tập trung  xây dựng mô hình sản phẩm nông thôn gắn với kinh tế tỉnh (2 cây, 6 con): cây lúa chất lượng cao ở xã Gio Mỹ(Gio Linh); Hồ tiêu sạch ở xã Gio Phong (Gio Linh); Sen cá xã Hải Thượng(Hải Lăng); cá chìn lồng ở xã Hải Tân(Hải Lăng), xã Gio Bình (Gio Linh); thanh long ruột đỏ ở Vĩnh Linh; sắn dây Cam lộ…Hỗ trợ nhà tiêu hợp vệ sinh cho xã Triệu Nguyên (Đakrông) …

     - Phát hành Bản tin nông dân số 63 chủ đề ”Chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị ”;

    - Tổ chức các hoạt động truyền  thông vận động nông dân sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn. giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn;

     - Tổ chức Hội nghị “Đối thoại  Lãnh đạo tỉnh và Sở, ban, ngành  với Cán bộ Hội và hội viên nông dân”;

    -  Phối hợp với Đài phát thanh –Truyền hình tỉnh; Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh và các Đơn vị khác để triển khai, thực hiện chương trình“Vui cùng nhà nông” năm 2019;

    - Phối hợp với Đài phát thanh –Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên mục, phóng sự, chuyên đề ”về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

  

     5. Tổ chức Tập huấn:

     - Phối hợp với TW Hội Nông dân Việt Nam triển khai  tổ chức các lớp truyền  thống cho cán bộ, hội viên, nông dân về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 tại Hội ND cấp huyện và cơ sở Hội;

    - Thực hiện Quyết định số: 909- QĐ/UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch và dự toán đào tạo bồi dưỡng CB,CC,VC năm 2019; phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp năm 2019; công tác giám sát và phản biện xã hội…. tại Hội ND cấp huyện,

       + Thành phần: Cán bộ Hội và hội viên, nông dân

       + Thời gian:     Tháng 6/2019

    6. Tổ chức Hội nghị giao Ban các Huyện, thị, thành Hội quý II, triển khai nhiệm vụ quý III 2019

     Báo cáo tình hình hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân quý II và triển khai, nhiệm vụ quý III năm 2019.

    7. Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ2018 – 2023 (lần thứ 5)

        - Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, (nhiệm kỳ 2018 - 2023);

      - Báo cáo Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019 và  phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

      - Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 24- ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 của BTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng Chi hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp ;

      - Báo cáo Sơ kết Nghị quyết số 19- NQ/HNDTW, ngày 20/7/2014 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới;   

     - Quy chế làm việc của ủy Ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh khóa XI. nhiệm kỳ 2018–2023;

   - Đề án về  Ủy Ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018–2023;

   - Bầu Ủy Ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh khóa XI. nhiệm kỳ 2018–2023;    

        Căn cứ các nội dung thông báo Kết luận đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố; các Ban, Trung tâm, Văn phòng tỉnh Hội biết để triển khai, thực hiện và hoàn thành trong tháng 6/ 2019. /.

 

Nơi nhận:

- Uỷ viên BTV Hội ND tỉnh;

- Hội ND các huyện, thị, thành phố;

- Các Ban, VP, Trung tâm DN&HTND tỉnh;

- Lưu VP.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

Trần Quang Chiến