Triệu Phong: Năng suất lúa vụ Hè thu ước đạt 54 tạ/ha

                   

 

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này bà con nông dân trên địa bàn huyện Triệu Phong đang huy động nhân lực, vật lực xuống đồng thu hoạch lúa Hè thu năm 2019 tránh mưa lũ đầu vụ.
Nông dân Triệu Phong thu hoạch lúa


Sau gần 3 tháng gieo cấy, nhờ sự tích cực chăm bón tốt của bà con nông dân, nên toàn bộ diện tích lúa Hè thu trên địa bàn huyện đã sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay, trên cánh đồng lúa của huyện Triệu Phong đang chín tới, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, những ngày này, các địa phương chỉ đạo bà con nông dân huy động máy móc, nhân lực xuống đồng thu hoạch lúa.

Được biết, vụ Hè thu năm nay,  huyện Triệu Phong gieo  cấy  trên diện tích 5.900 ha, cơ cấu với các loại giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn như; HN6, HC95, HT1, PC6 và một sống giống lúa sản xuất theo phương pháp canh tác tự nhiên, hữu cơ và các giống lúa khác. Trong đó, giống lúa chất lượng cao chiếm trên 80% diện tích. Ước tính, năng suất bình quân vụ Hè thu năm nay đạt 54 tạ/ha.

Việc triển khai thu hoạch lúa hè thu kịp thời, tránh mưa lũ đầu vụ nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng cho bà con nông dân./.

                                               

                                                                   Minh Kha - Cảnh Thu