Hội Nông dân huyện Cam Lộ tổ chức hội nghị họp Ban Chấp hành lần thứ 9

 

Ngày 26/8/2019, Hội Nông dân huyện Cam Lộ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Hoài, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cùng các đồng chí Uỷ viên BCH Hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023.


Quang cảnh hội nghị

          Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nguyễn Xuân Hoài đã quán triệt và thông qua Đề án nhân sự bầu UBKT, Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm UBKT Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tiếp đó các đại biểu đã thảo luận tham gia đóng góp nhiều ý kiến và đi đến thống nhất bằng hình thức biểu quyết nhất trí 100% theo đề án của Ban Thường vụ Hội nông dân huyện đã xây dựng. Kết quả bầu UBKT Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm có 05 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện được bầu làm Chủ nhiệm; đồng chí Hoàng Thị Lương, UVBTV, Phó Chủ nhiệm  và 03 đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở (ngoài danh sách Uỷ viên BCH Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023) làm ủy viên.

          Thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện hoàn thiện các văn bản hồ sơ và đề nghị Hội cấp trên ra quyết định công nhận để UBKT Hội Nông dân huyện thực hiện./.

                                            Hiền Lương, Hội Nông dân huyện Cam Lộ