Chi Hội Nông dân An Hòa 1, trị trấn Cửa Tùng tổ chức Hội nghị nhiệm kỳ 2019-2022

 

Ngày 20/9/2019, chi Hội Nông dân An Hòa 1, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh tiến hành tổ chức Hội nghị nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đây là một trong hai chi Hội được chọn làm điểm tổ chức Hội nghị nhiệm kỳ của huyện Vĩnh Linh.
Quang cảnh Hội nghị Chi Hội Nông dân An Hòa 1, thị trấn Cửa Tùng (Vĩnh Linh)


Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Mỵ, Phó Chủ tịch Hội ND huyện; đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí Đảng ủy xã; đồng chí Lê Anh Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân; chi Hội trưởng nông dân trong thị trấn cùng tham dự.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2018, chi Hội Nông dân An Hòa 1 đã thực hiện tốt các phong trào của Hội. Chi Hội đã tổ chức hơn 15 buổi tuyên truyền; tham gia 07 cuộc hòa giải thành trong hội viên nông dân; kết nạp thêm 5 hội viên đưa tổng số hội viên lên 232 hội viên; 98,6 hộ đạt gia đình văn hóa; 100% hội viên nông dân thực hiện xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học; cử 03 đồng chí tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội; có trên 250 lượt hội viên chi hội tham gia ra quân ngày chủ nhật xanh, vệ sinh các công trình di tích lịch sử; có 18 hộ hội viên nông đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp…..

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động chi Hội còn gặp một số tồn tại hạn chế như: Việc duy trì sinh hoạt của chi hội chưa thường xuyên, nội dung sinh hoạt chưa thực sự có chiều sâu; Công tác giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp chưa hiệu quả; công tác nắm bắt tư tưởng hội viên còn chậm…

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết Hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành chi Hội gồm 03 đồng chí và bầu đồng chí Trần Đăng Khoa được bầu làm Chi hội Trưởng.

                                                                                           Hồng Nhạn