Hội Nông dân xã Triệu Sơn tham gia xây dựng nông thôn mới

Xác định vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Hội Nông dân xã Triệu Sơn (huyện Triệu Phong) đã  làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch của địa phương về phát triển nông nghiệp, xây dựng  nông thôn mới; đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Mô hình nuôi gà của hội viên nông dân ở xã Triệu Sơn


 Hội Nông dân đã chủ động phối hợp thực hiện nhiều hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế:  tổ chức 11 lớp dạy nghề về chăn nuôi, trồng trọt, sửa chữa máy nông nghiệp với 265 hội viên nông dân tham gia; vận động Quỹ hỗ trợ nông dân 28,5 triệu đồng chuyển lên huyện Hội quản lý theo quy định;  quản lý có hiệu quả  05 Tổ tiết kiệm vay vốn Ngân hàng Chính sách  Xã hội với dư  nợ  7,149 tỷ đồng, 06 tổ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT gồm 07 tỷ đồng, Ngân hàng Liên Việt 850 triệu đồng; tuyên truyền, hỗ trợ hội viên vay vốn hàng tỷ đồng mua máy nông nghiệp hỗ trợ lãi suất theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn xây dựng 03 trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao, đã được huyện công nhận 02 trang trại.

Phối hợp vận động nông dân thực hiện đồn điền đổi thửa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, áp dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy hoạch vùng sản xuất tập trung: vùng lúa chất lượng cao với giống lúa HN6, diện tích 80 ha ở các thôn Đồng Bào, An Lưu, Văn Phong và Phương Sơn; vùng lúa phục vụ làng nghề làm bún ớ thôn thôn Thượng Trạch và thôn Linh Chiểu với diện tích 150,4 ha; các vùng sản xuất màu; vùng nuôi trồng thuỷ sản, trồng sen những nơi đất hoang hoá, ao hồ...Phối hợp với chính quyền vận động, hỗ trợ  xây dựng 21 mô hình (VAC, sen cá, chuyên cá, chăn nuôi…), hỗ trợ  máy móc phát triển nghề 07 mô hình, xây dựng 04 mô hình cánh đồng mẫu lớn với 100,5 ha, mô hình lúa canh tác tự nhiên 7,5ha. Ngoài ra, xã có 47 mô hình chăn nuôi gà, 20 mô hình chăn nuôi lợn, nhiều hộ hội viên đã mạnh dạn mở mang ngành nghề, dịch vụ như: mộc, nề, cơ khí, may mặc, sửa chữa máy móc, chế tạo máy làm bún phục vụ làng nghề truyền thống, dịch vụ vật tư nông nghiệp, dịch vụ vận tải, hình thành các Tổ hợp tác cùng nhau làm ăn, đã tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế hộ và tạo nhiều việc làm cho nông dân.

Để duy trì và phát triển mạnh 2 làng nghề truyền thống làm bún ở Linh Chiểu và Thượng Trạch, cùng với sự đầu tư của Nhà nước Hội vận động các hộ làm bún đóng góp xây dựng khu sản xuất tập trung. Đến nay làng nghề Thượng Trạch đã hoàn thành và đi vào sản xuất, xử lý tốt tình trạng ô nhiễm môi trường. Làng nghề làm bún Linh Chiểu dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020.

Cuối năm 2019, toàn xã có 350 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp tỉnh 08 hộ, cấp huyện 50 hộ và cấp xã 292 hộ.

Bên cạnh đó, Hội rất tích cực trong tuyên truyền, vận động nông dân hiến đất, hiến cây, đóng góp ngày công làm đường nông thôn. Các mô hình thắp sáng đường quê, đoạn đường nông dân tự quản, nông dân bảo vệ môi trường ...tiếp tục duy trì, nhân rộng. Những hoạt động thiết thực, hiệu quả của Hội đã góp phần quan trọng đưa xã Triệu Sơn hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới./.                                                                                    

Võ Hữu Lắm