Hội Nông dân thị trấn Cam Lộ phát động phong trào thi đua

 

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10), vừa qua Hội Nông dân thị trấn Cam Lộ phát động phong trào thi đua, được hội viên, nông dân trên địa bàn hưởng ứng, tham gia tích cực.
 

Tuyết đường  mang tên Hàm Nghi ở thị trấn Cam Lộ

 

Hội đã phát động xây dựng tuyến đường Hàm Nghi trên địa bàn thị trấn trở thành tuyến đường kiểu mẫu. Theo đó, tiến hành lắp ráp và treo 15 pano, áp phích tuyên truyền, cung cấp 30 chậu hoa trồng trên tuyến đường Hàm Nghi với tổng trị giá công trình 11 triệu đồng. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục đảm nhận phần việc chăm sóc, bảo vệ số cây hoa và vệ sinh tuyến đường sạch đẹp./.

Hồ Sỹ Phương