Triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2020

Chiều nay 6/7/2020, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị Lê Thị Lan Hương chủ trì hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang dự hội nghị.

 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh L.N

                 

6 tháng đầu năm 2020, hệ thống dân vận chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, cùng các cấp, ngành, lực lượng vũ trang tham mưu cấp ủy triển khai đồng bộ, có hiệu quả trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua “Năm Dân vận khéo” 2020, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

Tổ chức cho Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; kêu gọi ủng hộ và tổ chức kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ công nhân, viên chức lao động, người dân gặp khó khăn do COVID-19. Nắm, dự báo đúng tình hình Nhân dân để tổng hợp, đề xuất cấp ủy chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

 

Hội nghị đã triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2020 như tham mưu cấp ủy báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện chủ trương của Đảng liên quan đến công tác dân vận. Tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, đặc biệt là ảnh hưởng của COVID-19 đối với Nhân dân, doanh nghiệp, người lao động. Đẩy mạnh thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo” 2020 của hệ thống chính trị. Quán triệt, xây dựng chương trình hành động về công tác dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội, các hội quần chúng. Triển khai hội nghị tổng kết, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” và tổng kết, trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”…

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang mong muốn trong thời gian tới, Ban Dân vận các cấp tiếp tục gần dân để nắm bắt, đề xuất giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân. Đồng thời động viên, khích lệ người dân nỗ lực tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

 

Tiếp tục huy động nguồn lực để thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, cần lắng nghe, tập hợp ý kiến của người dân để đưa vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp. Cần dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của dân, nhất là trong công tác cán bộ, công tác nhân sự chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp. Cùng với việc chuyển tải những tâm nguyện của người dân vào đại hội, cần chuẩn bị đội ngũ cán bộ tham gia ban chấp hành cấp ủy các cấp.

 Theo baoquangtri.vn