Triệu Phong sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 24/7/2020, Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ VI sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tham gia có các đồng chí Ủy viên BCH Hội Nông dân huyện; Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện.


Quang cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Hội ND huyện Triệu Phong

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tổ chức 107 buổi tuyên truyền 5.350 lượt người tham gia, trong đó tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp; truyên truyền sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM; tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19… Công tác tập hợp thu hút hội viên nông dân tiếp tục được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo, kết nạp mới 55 hội viên, đến nay toàn huyện có 18.110 hội viên. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được duy trì, phát triển. Các cấp Hội luôn vận động nông dân phát triển sản xuất chú trọng chất lượng và gắn với thị trường, toàn huyện có 10.660 hộ đăng ký SXKD giỏi các cấp. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên nông dân trong huyện đã đóng góp 2.882 triệu đồng, 2.450 ngày công, hiến 12.795 m2 đất, tham gia làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, đến nay có 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tích cực, đã đóng góp, hỗ trợ xây tặng 01 nhà tình nghĩa trị giá 40 triệu đồng tại xã Triệu Long.

Trong 6 tháng cuối năm, các cấp Hội thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10, tập trung các hoạt động, công trình cụ thể như tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ Hội xuất sắc giai đoạn 2015 – 2020, tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn gắn với chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm; nhân rộng các mô hình nông dân bảo vệ môi trường trên đồng ruộng…

Trần Thúy