Hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà trên nền đệm lót sinh học

 

Ngày 31/8/2020, Hội Nông dân phường 1, thị xã Quảng Trị phối hợp với phòng Kinh tế thị xã về đến hộ gia đình hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà sử dụng đệm lót sinh học cho 03 hội viên nông dân ở khu phố 1, 2 trên địa bàn.Mô hình chăn nuôi gà sử dụng đệm lót sinh học của hội viên ở thị xã Quảng Trị


Bằng sự nhiệt tình của cán bộ kỷ thuật cùng với phương pháp cầm tay chỉ việc nên chỉ một thời gian ngắn các hộ chăn nuôi nắm bắt kỹ thuật chăn nuôi gà theo công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường.

Với những kiến thức được chuyển giao, hy vọng các hội viên nông dân sẽ áp dụng hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống./.

                                                    `                                                                                                                                                              Nguyễn Trường Tiến