Hội Nông dân xã Triệu Trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả mô hình tổ Hội nghề nghiệp mộc-nề

 

Ngày 24/ 9/2020, Hội Nông xã Triệu Trung tổ chức thành lập và ra mắt Tổ hội nghề nghiệp mộc – nề với 27 hội viên tham gia. Tổ hội nghề nghiệp được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản kết hợp nguyên tắc tập trung dân chủ với tiêu chí “5 cùng”  đó là: Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi.
Quang cảnh hội nghị


Việc thành lập tổ hội nghề nghiệp dựa trên nguyên tắc “5 cùng” là một trong những thế mạnh để giúp các tổ hội phát triển bền vững theo thời gian. Đây là một mô hình mới nhằmtập hợp, khuyến khích các hội viên nông dân thuộc lĩnh vực ngành nghề xây dựng và nghề thợ mộc, tạo điều kiện cho các thành viên trong tổ hổ trợ, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập cho hội viên.

Hiệu quả của mô hình tổ hội nghề nghiệp mộc – nề không những làm giàu cho mình mà còn góp phần đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở địa phương. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, triển khai đến các chi hội, hội viên nông dân trong xã phát triển mô hình tổ hội nghề nghiệp khác, đồng thời tạo điều kiện để nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay  để đầu tư, mở rộng hình thức phát triển sản xuất, kinh doanh, ngành nghề cho hội viên nông dân, tăng cường mối liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học, hiệp hội ngành hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ kinh tế hộ phát triển. Qua đó nâng cao vai trò của Hội Nông dân cơ sở là trung tâm nòng cốt của phong trào nông dân và là động lực của quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của  địa phương, góp phần thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn./.

Phan Văn Phụng, Chủ tịch Hội ND xã Triệu Trung