Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho nông dân

 

Ngày 26/11/2020, tại Trung tâm Chính trị huyện Triệu Phong, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn công tác Kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 60 cán bộ Hội là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và cơ sở trên địa bàn.
Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh giảng bài tại lớp tập huấn


Thông qua các chuyên đề về công tác Kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội,  giải quyết khiếu nại, tố cáo đã giúp cho đội ngũ ủy viên kiểm tra cơ sở xác định được nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác kiểm tra; nội dung và trình tự của công tác kiểm tra; nâng cao kỹ năng kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; kỹ năng hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Đây là những nội dung thiết thực để đội ngũ cán bộ Hội trực tiếp làm công tác kiểm tra vận dụng vào thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh ./.

 

Thu Hoài