Hội nghị sơ kết thỏa thuận liên ngành về Chính sách tín dụng

 

Ngày 20/01/2021, Hội Nông dân huyện - Chi nhánh huyện Hướng Hóa Ngân hàng Agribank tổ chức sơ kết thỏa thuận liên ngành về thực hiện các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến dự có các đồng chí Hồ Ngọc Tình - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; Hồ Văn Toàn – HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Nguyễn Văn Siêu – HUV, Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hướng Hóa; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn.
Đồng chí Nguyễn Văn Siêu – HUV, Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hướng HóaHồ Văn Toàn – HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện ký kết công tác phối hợp năm 2021


Năm 2018, giữa Hội Nông dân huyện với Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Hướng Hóa đã ký kết thoả thuận  liên ngành để tạo thêm một kênh vốn vay cho hội viên nông dân mà trước đây chủ yếu chỉ thực hiện vay vốn ủy thác qua kênh Ngân hàng Chính sách xã hội.

Sau khi ký kết thỏa thuận, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền, giúp hội viên nông dân hiểu được các thủ tục và chính sách vay vốn,  thấy được tầm quan trọng của vốn vay và lợi ích của vay vốn tại Ngân hàng Agribank đối với trong phát triển sản xuất, kinh doanh để sớm tiếp cận được các nguồn vốn vay. Các cấp Hội trên địa bàn đã thành lập 26 tổ vay vốn với 326 thành viên tại Hội Nông dân thị trấn Khe Sanh, xã Tân Hợp, Tân Lập, Hướng Phùng, Hướng Tân, A Dơi và xã Húc. Tổng dư nợ qua kênh Hội Nông dân huyện theo thỏa thuận ký giữa Hội Nông dân huyện với Ngân hành Agribank chi nhánh Hướng Hóa đến nay 930.000 triệu đồng với hơn 4.200 hội viên nông dân vay vốn. Phối hợp tổ chức phát 206 thẻ theo đề án 7666/NHNo-TTT, ngày 11/9/2019 của Agribank “V/v Triển khai Đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn”. Nhìn chung các nguồn vốn vay qua kênh Hộiđược quản lý chặt chẽ, đúng quy định, sử dụng đúng mục đích, giúp hội viên, bà con nông dân đầu tư phát triển sản xuất mang lại hiệu quả.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hướng Hóa - Hội Nông dân huyện - Hội Nông dân các xã, thị trấn đã ký biên bản thực hiện nhiệm vụ năm 2021 về mở rộng đầu tư tín dụng và phát triển dịch vụ tại địa bàn huyện Hướng Hóa./.

 

Bích Phong