Thư Chúc Mừng Năm Mới


Nhân dịp năm mới 2021 và đón Xuân Tân Sửu, thay mặt Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tôi trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh nhà và bạn đọc lời chúc sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc!

Năm 2020 là một năm đầy biến động với nhiều khó khăn, thách thức bởi đại dịch COVID-19 và đặc biệt là những trận lũ lụt lịch sử liên tiếp xảy ra đã gây nhiều thiệt hại, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất, kinh doanh của bà con nông dân. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, năm 2021 các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đi đôi với hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nhất là các hoạt động hỗ trợ sinh kế, khôi phục sản xuất; khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân tham gia tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống./.

 

T/M BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH

 CHỦ TỊCH

Trần Văn Bến