Công văn 595 ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Hội Nông dân tỉnh về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người