Hội Nông dân tỉnh tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho gần 300 cán bộ Hội là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân 125 cơ sở, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ND các huyện, thị, thành phố và cán bộ chuyên trách tỉnh Hội.
Đồng chí Trần Văn Bến - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khai mạc lớp tập huấn


Đồng chí Trần Văn Bến - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và các đồng chí trong Thường trực tỉnh Hội đã tham gia thực các chuyên đề: Các văn bản chỉ đạo bầu cử và thông tin về tiến độ tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; những nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.
Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tham gia triển khai các nội dung của lớp tập huấn


Qua tập huấn giúp cho các cán bộ Hội nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; nắm rõ hơn các quy định, hướng dẫn về cuộc bầu cử lần này, từ đó thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân và nhân dân ở các địa phương nêu cao quyền, trách nhiệm của công dân tự giác tham gia bầu cử, tạo không khí phấn khởi, góp phần làm cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân./.

     Tin và ảnh: Thu Hoài