Chương trình hành động của ứng cử viên là cán bộ Hội Nông dân tham gia ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

 

Ông TRẦN VĂN BẾN- TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Làm tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của dân


Trên cương vị là TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân và cử tri. Có kế hoạch để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND nhằm báo cáo tình hình chung của tỉnh để cử tri theo dõi, lắng nghe; tập hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề nghị HĐND tỉnh, các ban, ngành có liên quan xem xét giải quyết. Đồng thời chủ động nghiên cứu và tham gia có chất lượng vào các chương trình, đề án, nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH, các vấn đề có liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Phát huy kinh nghiệm công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể trong thời gian qua, tiếp thu ý kiến, đề đạt và những sáng kiến từ trong nhân dân để có ý kiến với HĐND tỉnh trong việc xác định lĩnh vực trọng tâm, lựa chọn nội dung cấp bách, đổi mới phương pháp, cách thức giám sát của HĐND tỉnh trong việc giám sát việc tuân thủ pháp luật, việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các chương trình mục tiêu của tỉnh, các chương trình, dự án; giám sát giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân; giám sát giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Với trách nhiệm là Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh,tôi cùng tập thể Ban Thường vụ tập trung chỉ đạo các cấp Hội Nông dân luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; gắn tuyên truyền, vận động với hoạt động tổ chức dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; gắn chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Hội với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, hội viên và nông dân với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thực hiện phương châm lấy lợi ích kinh tế, quyền lợi thiết thực của Nhân dân và hội viên nông dân làm động lực hoạt động và kết nối, thu hút, tập hợp vận động hội viên. Chỉ đạo các cấp Hội trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với xây dựng nông thôn mới; chủ động nghiên cứu đề xuất với Trung ương, với tỉnh và phối hợp với các ngành liên quan huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ, khuyến khích nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mới, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao vào trong sản xuất nông nghiệp mang lại năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao theo hướng hữu cơ và chuỗi giá trị.

Đối với cá nhân, tôi sẽ có kế hoạch để tiếp tục nghiên cứu, học tập và nâng cao trình độ, năng lực công tác, nhất là trong thực tiễn, tiếp tục trau dồi kỹ năng, bản lĩnh cho bản thân, góp phần thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của người đại biểu HĐND cũng như các nhiệm vụ được tổ chức giao cho.

Bà HỒ THỊ THU HÀ, Phó Văn phòng Hội Nông dân tỉnh: Phản ánh, đề xuất kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm


Nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm. Đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

Hội Nông dân với nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Với trách nhiệm là người tham mưu, trước hết chúng tôi sẽ thường xuyên nắm bắt thực trạng tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những băn khoăn, trăn trở, bức xúc của nông dân; những vấn đề bất cập hoặc chưa phù hợp trong thực hiện một số cơ chế chính sách của tỉnh để tham mưu đề xuất với lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết.

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, tương trợ giúp nhau về giống, vốn, vật tư, khoa học - kỹ thuật, việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống nhất là đối với hộ nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đối với bản thân, tôi không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỹ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Bà NGUYỄN THỊ LƯỢNG, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đakrông: Chăm lo cho đời sống người dân vùng cao


Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, không ngừng phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử với các nội dung công việc như sau:

Bản thân luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt, vận động các tầng lớp Nhân dân cùng người thân trong gia đình chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri; lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phán ánh kịp thời với cấp trên.

Tham gia đầy đủ các kỳ họp, cùng với đoàn ĐBHĐND tỉnh tại huyện nghiên cứu, thảo luận, tìm các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, hoạch định, bổ sung các chủ trương, nghị quyết phù hợp với thực tế cuộc sống đối với người dân. Nắm chắc chính sách pháp luật,nhất là các chính sách liên quan đối với vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, phát hiện những vướng mắc, bất cập có ý kiến kịp thời và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Bản thân là  nữ, người dân tộc thiểu số và có trên 25 năm công tác ở các cương vị khác nhau, nên tôi hiểu khá rõ về phụ nữ, vì vậy tôi có trách nhiệm nói lên tiếng nói của chị em trong tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, góp phần thực hiện hiện mục tiêu vì bình đẳng giới, tiến bộ và phát triển của phụ nữ.

Với trách nhiệm là HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, tôi sẽ cùng với lãnh đạo các cấp tìm giải pháp để giúp bà con nông dân  phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; cùng với tập thể Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện phối hợp với các ngân hàng, huy động Quỹ hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển  trồng trọt, chăn nuôi, mở các dịch vụ kinh doanh. Chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan tìm giải pháp giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, chuyển giao khoa học công nghệ, dạy nghề, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, xây dựng các mô hình kinh tế và tìm đầu ra cho nông sản, giúp nông dân phát triển, thoát nghèo bền vững. Giám sát các chính sách về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đền bù giải phóng mặt bằng và chất lượng vật tư nông nghiệp. Triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm và các phong trào thi đua yêu nước của Hội nhằm góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Cùng với các ban ngành có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết việc làm cho con em trên địa bàn huyện, tỉnh đã tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học, nhất là con em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là người địa phương.   

Ông LÊ BÁ VÂN, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hướng Hóa: Cùng với các đại biểu HĐND tỉnh xây dựng nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh


Nếu được tín nhiệm của cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ không ngừng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tiếp tục học tập nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt, phát huy vai trò người đứng đầu của hội viên nông dân huyện nhà cũng như là người đại biểu của Nhân dân.

 Đoàn kết nội bộ, gần gũi, gán bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe, phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của Nhân dân. Tuyên truyền Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, cùng với HĐND tỉnh xây dựng Nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà góp phần từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng thu nhập cho người dân góp phần đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới.

Với cương vị công tác của mình tôi cùng với Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới có chất lượng và hiệu quả cao hơn, phát huy tốt vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội nhất là giám sát triển khai  chương trình dự án phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng cơ cấu hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn, chính sách tín dụng, sản xuất kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuyên truyền, vận động gia đình hội viên nông dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật cuả Nhà nước, tích cực phòng chống các tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, mua bán người và tiếp tay đưa người vượt biên trái pháp luật./.

 

Ban Biên tập (tổng hợp)