Công văn số 672 ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Hội Nông dân tỉnh về việc vận động cán bộ Hội và hội viên nông dân phòng, chống dịch Covid-19