Kế hoạch 130 ngày 06/7/2021 của Hội Nông dân tỉnh về tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Quảng Trị" năm 2022