Công văn số 694 ngày 8/7/2021 của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị về việc hưởng ứng Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương ; hưởng ứng, tham gia Giải búa liềm vàng năm 2021