Công văn 695 ngày 08/7/2021 của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo; 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp