Hướng dẫn 24 ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Hội ND tỉnh tuyên truyền việc không săn bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm