Công văn 717 ngày 06 tháng 8 năm 2021 về vận động, hỗ trợ người dân Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19