Kế hoạch số 142 ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Hội Nông dân tỉnh về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2021)