Công văn 765 ngày 8/10/2021 của Hội ND tỉnh về tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 (kèm đề cương tuyên truyền)