Cam Lộ: 33 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung chuyên canh, những năm qua, huyện Cam Lộ đã có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân khai thác tiềm năng đất đai, đầu tư xây dựng mô hình kinh tế trang trại, gia trại đem lại hiệu quả cao.

 

Phát triển mô hình trang trại trồng cây dược liệu ở xã Cam Tuyền-Ảnh: A.V

 

Đến nay toàn huyện có 285 mô hình kinh tế trang trại, gia trại, trong đó có 33 trang trại đạt theo tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tổng diện tích đất sản xuất, giá trị sản xuất bình quân. Đa số các mô hình kinh tế trang trại đều phát triển theo hướng đa cây, đa con như trồng cao su, trồng rừng, cây ăn quả, gieo ươm các loại cây giống kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản nên đã hạn chế được rủi ro trong sản xuất, hiệu quả kinh tế bước đầu mang lại khá cao, mỗi trang trại cho thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm, có trang trại thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm.

 

Mô hình kinh tế trang trại đã góp phần chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

 Anh Vũ (Baoquangtri.vn)