Công văn 808 ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc tham gia cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống Covid-19" trên mạng xã hội VCNet