Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống COVID-19”