Hội Nông dân xã Hải Lệ ra quân vệ sinh đồng ruộng và diệt cây mai dương

 

Thực hiện chủ trưởng của UBND thị xã Quảng Trị và UBND xã Hải Lệ về việc tổ chức ra quân làm thủy lợi, vệ sinh đồng ruộng, diệt chuột, diệt ốc bươu vàng, cây mai dương phục vụ sản xuất năm 2022, ngày 26/12/2021, Hội Nông dân xã Hải Lệ đã tổ chức ra quân làm thủy lợi, vệ sinh đồng ruộng, diệt chuột, diệt ốc bươu vàng và cây mai dương, vệ sinh các con đường trên các cánh đồng trong địa bàn xã Hải Lệ.
Hội viên, nông dân xã Hải Lệ tham gia buổi phát động


Tại buổi phát động, mặc dù thời tiết mưa rét nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, hơn 400 hội viên, nông dân tích cực tham gia các hoạt động do Hội Nông dân xã phát động và đã hoàn thành các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra.

Đây là hoạt động thường xuyên của Hội Nông dân xã trước khi bước vào vụ sản xuất vụ Đông Xuân hằng năm./.

Bùi Thưởng