Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận

Hôm nay 13/1, Ban Dận vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự tại điểm cầu Quảng Trị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: N.B

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành dân vận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện để góp phần vào việc triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận; các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, BCH Trung ương, Ban Bí thư về công tác dân vận nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID – 19” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời yêu cầu đội ngũ làm công tác dân vận cần thường xuyên trau dồi, nâng cao kiến thức, kỹ năng dân vận và bám sát thực tiễn để đem lại hiệu quả cao trong công tác.

 

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong năm 2021, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp, của lực lượng vực trang, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; ở đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.  Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến rõ nét, tiêu biểu như việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày càng nền nếp; phát huy dân chủ trực tiếp, nhất là trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

 

Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2022 được xác định rõ: Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận. Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện một số đề án về công tác dân vận. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.                                                                                 

Baoquangtri.vn