Hội Nông dân xã Hải Quế phối hợp xây dựng mô hình lúa hữu cơ

 

Vừa qua, Hội Nông dân xã Hải Quế phối hợp với Công ty Cổ phần tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, Hợp tác xã Kim Long xây dựng mô hình lúa hữu cơ trên địa bàn xã. Tham gia mô hình lúa hữu cơ có 97 hội viên, nông dân.
Nông dân xã Hải Quế ra đồng cấy lúa vụ Đông Xuân 2022


Các hộ nông dân được Công ty Cổ phần tổng Công ty Thương mại Quảng Trị tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật về quy trình sản xuất lúa hữu cơ. Ngày 15/01/2022, nông dân đã cấy lúa với diện tích 18ha. Mô hình này được Công ty Cổ phần tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đầu tư đầu vào, đầu ra đồng thời bảo lãnh năng suất 2,8 tạ/sào với giá 11.000đ/kg.

Với việc thực hiện mô hình này, trong thời gian tới Hội Nông dân xã tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia trồng lúa hữu cơ nhằm đưa sản phẩm gạo sạch, chất lượng đến với người tiêu dùng./.

                                                      Nguyễn Văn Hòa