Tập huấn hướng dẫn nông dân cách đặt dụng cụ điều chỉnh mực nước trên đồng ruộng

 

Trong 03 ngày từ 22-24/01/2022, Ban Quản lý Dự án lúa thân thiện với môi trường tổ chức hướng dẫn cho bà con nông dân thực hành đặt dụng cụ đo mực nước để điều chỉnh nước trên đồng ruộng nhằm áp dụng phương pháp tưới ướt khô xen kẻ trong canh tác lúa thân thiện với môi trường.


Các thành viên của Ban Quản lý dự án hướng dẫn cách đặt dụng cụ đo mực nước cho nông dân 

Mô hình được triển khai ở xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh và xã Gio Quang huyện Gio Linh. Ban Quản lý dự án và cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho 40 hội viên nông dân phương pháp làm dụng cụ, đồng thời hướng dẫn chọn điểm, cách đặt dụng cụ đo mực nước trên đồng ruộng.

Nhân dịp này, Hội Nông dân các xã đã tổ chức cắm biển mô hình để tuyên truyền, quảng bá cho bà con nông dân thực hiện canh tác lúa thân thiện với môi trường trong thời gian tới./.

                                                                                   Lê Văn Mẫn