Quyết định 315 ngày 26 tháng 01 năm 2022 về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Quảng Trị lần thứ V, năm 2022