Tập huấn phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm trong chăn nuôi theo hướng VietGAP

 

Vừa qua, Hội Nông dân xã Hiền Thành phối hợp với Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm trong chăn nuôi theo hướng VietGAP cho 100 nông dân trên địa bàn xã và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.




Quang cảnh lớp tập huấn


Theo đó, tại lớp tập huấn, nông dân được trang bị các kiến thức đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp như: Các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP; các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm trong sản xuất; điều kiện, phương pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; kiến thức bảo đảm ATTP trong giết mổ, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, các nhân trong bảo đảm ATTP…

Qua các lớp tập huấn, hội viên nông dân nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm và phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm áp dụng vào quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm của mình, góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm để cung cấp các sản phẩm sạch đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng./.

Nguyễn Thị Huế