Hội Nông dân huyện Cam Lộ giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân tại 02 xã Cam Tuyền và Cam Hiếu

 

 

          Vừa qua, Hội Nông dân huyện Cam Lộ đã tổ chức giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2022 với tổng số tiền 100 triệu đồng cho 4 hộ nông dân ở 02 xã Cam Tuyền và Cam Hiếu vay vốn đầu tư Dự án "Trồng cây ăn quả", trong thời gian 36 tháng.Đồng chí Trần Vũ Minh-HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện trao vốn vay cho nông dân xã Cam Hiếu


Từ nguồn vốn này, các cấp Hội đã tạo điều kiện giúp hội viên, nông dân được vay vốn, mở mang các ngành nghề, dịch vụ, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

Hiền Lương -Hội Nông dân huyện Cam Lộ