Hội Nông dân tỉnh giải ngân Quỹ HTND Trung ương tại xã Cam Nghĩa

 

Ngày 15/3/2022, Hội Nông dân tỉnh giải ngân nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương năm 2022 tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-PCT Thường trực Hội Nông dân tỉnh tham dự buổi giải ngân tại xã Cam Nghĩa (Cam Lộ)


Theo đó, với tổng số vốn giải ngân 600 triệu đồng, cho 12 hộ nông dân vay xây dựng mô hình trồng cây dược liệu chè vằng. Thời hạn cho vay  36 tháng, lãi suất 0.7% năm, được các hộ nông dân sử dụng để đầu tư trồng cây chè vằng với tổng diện tích 6 ha.

Được biết, từ nguồn Quỹ HTND các cấp, trong những năm qua, nông dân trên địa bàn xã Cam Nghĩa đã sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay, tập trung phát triển các cây, con tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo việc làm cho người lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập bình quân của nông dân đạt từ 300 - 350 triệu đồng/hộ/năm. Từ đó, nhiều hộ gia đình phấn khởi mua sắn thêm các trang thiết bị máy móc sản xuất, phương tiện đi lại... phục vụ sinh hoạt trong gia đình, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Hiền Lương