Công văn 868 ngày 14/3/2022 của Hội ND tỉnh về phối hợp rà soát đưa thông tin hộ sản xuất nông nghiệp và thông tin sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử Quangtri.postmart.vn