Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan năm 2022

 

  Sáng nay 23/3/2022, chuyên môn và công đoàn cơ quan Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. Đồng chí Trần Văn Bến - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Chủ tịch Thường trực, Chủ tịch Công đoàn cơ quan chủ trì hội nghị.


 


Đồng chí Trần Văn Bến - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan phát biểu tại Hội nghị

 

          Hội nghị đã được nghe báo cáo hoạt động của cơ quan năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức và công tác Công đoàn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động và báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2021.


Đồng chí Trần Văn Bến - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2021

 

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, sự tham gia tích cực của tổ chức công đoàn, tập thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đã thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị Cán bộ, công chức đề ra. Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu tích cực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần vào kết quả đạt được của Hội Nông dân tỉnh trong năm 2021. Hội Nông dân tỉnh được Trung ương Hội tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc; Tỉnh ủy tặng Bằng khen chuyên đề trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh tặng Bằng khen trong công tác tuyên truyền, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Ban Kinh tế-xã hội; tặng Bằng khen cho Văn phòng Hội Nông dân tỉnh và 02 công chức cơ quan; 04 cá nhân được tặng Bằng khen BCH tỉnh Hội; 21/22 CB, CC, VC đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Trong đó, 06 đồng chí đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở. Công đoàn cơ quan được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen.
 Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh, trao Bằng khen của BCH tỉnh Hội cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2021

 

Cơ quan phối hợp với Công đoàn tham gia tích cực các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”,“ nhân đạo từ thiện”. Cán bộ, công chức, viên chức đã đóng góp xây dựng quỹ khuyến học trao thưởng cho con em trong cơ quan; Năm 2021, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục nhận đỡ đầu cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Linh Hải, Gio Linh với mức 300 nghìn đồng/tháng.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Chủ tịch Thường trực, Chủ tịch Công đoàn đã phát động ký kết thi đua giữa các Ban chuyên môn, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh năm 2022

 

          Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của cơ quan, hoạt động công đoàn trong năm 2021, góp ý vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

 

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Bến – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan đã giải đáp các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí khẳng định lãnh đạo cơ quan sẽ tiếp tục tạo điều kiện đối với các hoạt động của Công đoàn, phối hợp triển khai những hoạt động cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan năm 2022, đồng thời quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cho cán bộ, công chức, viên chức  trong cơ quan, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức  yên tâm công tác và cống hiến. Đồng chí cũng đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đề cao tinh thần kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Chủ tịch Thường trực, Chủ tịch Công đoàn đã phát động thi đua năm 2022 và tổ chức ký kết thi đua của tập thể và cá nhân. Hội nghị cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2022./.

Ngọc Nhân