Nông dân xã Hải Quế vận động xây dựng mô hình “nuôi vịt biển an toàn sinh học năm 2022”

 

Vừa qua, Hội Nông dân xã Hải Quế phối hợp với Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên tổ chức tập huấn quy trình chăn nuôi vịt biển an toàn sinh học cho 10 hộ hội viên tham gia.
Quang cảnh buổi tập huấn


Sau thời gian tập huấn, Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên đã cấp giống vịt Đại Xuyên cho 10 hộ nông dân xây dựng mô hình với 5.300 con. Đồng thời hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, thức ăn cho vịt.

 

 

Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia nhân rộng, chăn nuôi an toàn sinh học và góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn xã./.

 

                                                      Nguyễn Văn Hòa